Inloggen

Na inloggen worden de niet-openbare ledengegevens zichtbaar (eigennaam, adres, email, telefoonnummer etc) in zoverre dit lid in Cyclos heeft aangevinkt dat dit met andere leden gedeeld mag worden.

Na inloggen krijg je ook toegang tot de niet openbare verenigings informatie (o.a. de notulen).